Fokus Digital Services

12 месеца готови експертни решения и съвети по всички промени в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК и др.

С Абонамент за Съветник: Данъци и такси на моята фирма

Само до 01/08/21 г. с ПОДАРЪК - експертна книга за защита от глоби по време на данъчни проверки


Уважаеми г-н/г-жо Счетоводител,
 
 
В редакцията ни напоследък редовно постъпват въпроси на Ваши колеги относно промените в ЗДДС от 1-ви юли 2021 г. Знаем, че именно те Ви затрудняват най-много през последните няколко седмици.
 
 
Ето защо в най-новия брой на печатното списание „Съветник: Данъци и такси на моята фирма“ – бр. 46 от месец юли сме Ви подготвили експертни и ясни отговори, свързани с всички важни теми, които Ви вълнуват по промените, като например:


>> Дистанционни продажби – нови правила, в сила от 01.07.2021 г. - Режим в Съюза (OSS) и Режим „Внос“ (IOSS) – Автор: експерт Ели Марова

>> Практически казуси по документиране, деклариране и отчитане на дистанционни продажби на стоки – Автор: експерт Мина Янкова
 
>> Доставки с помощта на електронен интерфейс – нови правила, в сила от 01.07.2021 г. – Автор: експерт Ели Марова
 
>> Въпроси и отговори, свързани с промените при специалните режими за облагане по ЗДДС на услуги и дистанционни продажби на стоки, в сила от 01.07.2021 г. – Автор: експерт Мина Янкова
 
+ Специална тема за данъчно облекчение за земеделски стопани по ЗКПО - съдебна и административна практика – Автор: експерт Мина Янкова

  


Новия брой на списанието с всички експертни решения и анализи по промените в ЗДДС можете да получите, като заявите абонамент за „Съветник: Данъци и такси на моята фирма“.
Вниамние! Само до 01.08.2021 г. при заявка за 12-месечен абонамент за "Съветник: Данъци и такси на моята фирма", освен юлския брой на списанието + още 3 предстоящи броя, право на 12 консултации с експерти по счетоводство, ДДС и данъци и книга с над 1200 страници експертни решения, анализи и съвети, получавате и ПОДАРЪК - най-новата ни книга "Как да избегнете санкция при проверка? Наръчник за данъкоплатци" от експерт Бойчо Момчилов!Не забравяйте, офертата за 12-месечен абонамент за "Съветник: Данъци и такси на моята фирма" + Подарък - книга е валидна само до 01.08.2021 г. включително!
 


Какво точно включва 12-месечният абонамент за Съветник: Данъци и такси на моята фирма:

 
 
- 12 експертни консултации по всички Ваши въпроси, свързани или не с промените, решения на заплетени казуси, с които се сблъсквате в практиката си. 
Внимание! Вие избирате как да се допитате до експертно мнение и решение на Вашия казус - по телефон или по имейл. Консултациите са валидни за целия период на абонамента Ви от началото на зявката!


 
- 4 броя печатни списания, издадени на всеки 3 месеца от абонамента Ви - с нови, предстоящи промени в ЗДДС ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК и специални съвети, тънкости и практически решения по тях + данъчно-осигурителен календар за всеки съответен период с важните декларации и срокове за подаване!
Внимание! Всички списания от абонамента Ви ще бъдат доставени до Вас БЕЗПЛАТНО! 
 
 
- Книга класьор с над 1200 страници, където ще получите всички публувани до момента експертни теми от Съветника, АКТУАЛНИ И ДНЕС! Внимание: След всяко получено списание ще бъдете информирани за стари правила, които отпадат, и нови, които ги заменят, за да можете да поддържате книгата си винаги актуализирана!
 
Осигурете си 12 месеца спокойствие и сигурност по време на всички промени в счетоводното и данъчно законодателство, като заявите своя абонамент още сега и получите подарък - експертната книга на Бойчо Момчилов с ценни практически съвети относно това как да избегнете солидните глоби при различните проверки!


Ще Ви издадем и малка част конкретно на кои въпроси отговаря експерт Мина Янкова в темата "Въпроси и отговори, свързани с промените при специалните режими за облагане по ЗДДС на услуги и дистанционни продажби на стоки, в сила от 01.07.2021 г." - част от най-новия брой на списанието "Съветник: Данъци и такси на моята фирма" - бр. 46 за месец юли: >> Има ли нови правила за дистанционни продажби на стоки от внос?
>> Какви са правилата за дистанционни продажби на стоки от внос?
>> Кои лица могат да прилагат режим за дистанционни продажби на стоки от внос?
>> Въвеждат ли се нови понятия в ЗДДС за целите на режим за дистанционни продажби на стоки от внос?
>> Какви са условията за регистрация на лицата за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки от внос?
>> Следва ли да се определя акредитиран представител?
>> Кога следва да се дерегистрират лицата?
>> Как се внасят стоки по режима?
>> Какво е основанието за освобождаване на вноса на стоките по режима?
>> Как се определя мястото на изпълнение на доставки?
>> Как се определя данъчната основа и датата на възникване на данъчното събитие?
>> Как се документират доставките на стоки от внос в обхвата на режима?
>> Каква отчетност водят лицата, които прилагат режима за внос на стоки!
>> Налице ли е право на данъчен кредит при прилагане на режим за внос на стоки?
>> Как се декларира и внася данъкът при прилагане на режим за внос на стоки?
>> Какво се случва, ако лицата не прилагат режима за внос на стоки?
>> Какви са условията за прилагане на режим за деклариране и отложено плащане на данъка при внос?
>> Как се декларира и отчита данъкът при прилагане на опростен режим за внос?
>> Как се начислява данъкът при опростения режим за внос?
>> Как се декларира и внася данъкът при прилагане на опростения режим за внос?
>> Каква отчетност водят операторите при опростения режим за внос?
>> Налице ли е право на данъчен кредит за вносителя при прилагане на опростения режим за внос?
>> Кога не може да се прилага опростен режим за внос?


Внимание! Новият брой на списанието е на последния етап от подготовката си - печат. Вие първи ще го получите до броени дни, след заявката си за абонамент! А ето и темите от последния брой от месец април, който ще пристигне до Вас директно при заявката за абонамент:❒ Въпроси и отговори, свързани с промените при специалните режими за облагане по ЗДДС на услуги и дистанционни продажби на стоки, в сила от 01.07.2021 г. - част І, където експерт Мина Янкова отговаря на въпросите:

✦ Какво се въвежда в ЗДДС от 1 юли 2021 г.?
✦ Кое налага измененията в ЗДДС?
✦ Защо се разширяват специалните режими в системата на ДДС?
✦ Защо се въвеждат правила за доставки чрез електронен интерфейс?
✦ Защо се въвеждат нови понятия за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети територии или трети държави?
✦ И др.


❒ Въпроси и отговори, свързани с промените при специалните режими за облагане по ЗДДС на услуги и дистанционни продажби на стоки, в сила от 01.07.2021 г. - част IІ, тук експерт Янкова отговаря на въпросите:
✦  Какви са новите правила за прилагане на режим „в Съюза“ и режим „извън Съюза“?
✦ За кои доставки ще се прилага режим „в Съюза“?
✦ Кои лица могат да прилагат режим „в Съюза“?
✦ Въвеждат ли се нови понятия в ЗДДС за целите на режим „в Съюза“?
✦ Какви са условията за регистрация на лицата за прилагане на режим „в Съюза“?
✦ Задължително ли се определя акредитиран представител?
✦ Кога следва да се дерегистрират лицата?
✦ Налице ли е право на данъчен кредит при прилагане на режим „в Съюза“?
✦  И др.


❒ Процедура за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, където експерт Елена Илиева разглежда: 

✦ Задължени лица
✦ Срокове и начини за подаване на годишната декларация. Внасяне на данъка
✦ Образци и документи, които се прилагат към годишната данъчна декларация
✦ Годишен отчет за дейността
✦ Корекции на подадени декларации
✦ Санкции 


❒ Определяне настоящата стойност на активи за целите на преотстъпване на корпоративен данък, представляващо държавна помощ за земеделски стопани. Неизпълнение на изисквания - с анализ, съвети и практически примери от експерт Илиева.

Във видеото можете да видите 3 отговора на експерт Янкова за специалните режими, които се съдържат в последния брой:

 

 

Не забравяйте - абонаментът Ви носи право на цели 12 експресни консултации с нашите експерти!  

Запознайте се и отблизо с Вашия подарък при сключен 12-месечен абонамент (не по-късно от 01.08.2021 г. включително):
 

„Как да избегнете санкция при проверка? Наръчник за данъкоплатци“
 

С помощта на книгата от експерт Бойчо Момчилов ще си спестите притесненията, глобите, а дори и нуждата от корекции при изготвянето на счетоводните и данъчни документации на фирмата!

 

Ето какво конкрето включва изданието:

❍ Кратко описание на процедурата по извършване на различни видове ревизии и проверки
❍ Процесуални действия за защита на ревизираното лице
❍ Процесуални действия за защита в  различните видове данъчни проверки, като например:
- проверка за установяване на факти и обстоятелства (ПУФО)
- проверка при регистрация по ЗДДС
- насрещна проверка
- проверка по ДДС, извършвана от данъчните администрации на държавите членки
- проверка по системата ИНТРАСТАТ
- проверка за прилагане на СИДДО
- проверка за прихващане и възстановяване на ДДС
- проверка при регистрирането и отчитането на доставките/продажбите в търговски обекти
❍ Съдебна практика за повече яснота


Получете я сега като подарък, като заявите 12-месечен абонамент за Съветник: Данъци и такси на моята фирма!


Запознайте се с част от експертите, които ще бъдат до Вас, не само в списанията, включени в абонамента Ви, но и по време на всяка една от 12-те консултации, на които имате право:
 

Елена Илиева
Завършва "Международни икономически отношения" в УНСС, гр. София. Дълги години работи в сферата на външната търговия. Занимава се със счетоводство и данъчни консултации от 10 години. Експерт за Клуб Счетоводство и Портал Счетоводство от 2013 г по въпросите за данъци и такси, ДДС и счетоводство. Води семинар "Данъчни промени от 2015 г.", проведен през февруари в София.

Съавтор на редица книги за РС Издателство и Бизнес Консултации, главен редактор на Съветник: Данъци и такси на моята фирма. Консултант в Портал Счетоводство.
Ели Марова
Работи за РС Издателство и Бизнес Консултации от 2013 г. Съавтор на редица книги на Издателството. Консултант в сферата на ЗДДС и прилагане разпоредбите на закона.

Експерт с дългогодишен опит, управител на счетоводна фирма. Консултант в Портал Счетоводство
Христо Досев
Един от най-ерудираните експерти по счетоводство в България - завършва магистърска степен "Счетоводство и контрол" в Стопанска академия "Д.А.Ценов" - гр. Свищов. От 2013 г. до днес - член на редакционния съвет на списанието на ИДЕС. Има дългогодишен опит като счетоводител, а от 2010 до днес е управляващ съдружник в "Досеви - консултации и одит".

Работи за РС Издателство и бизнес Консултации от 2012 г, като е консултант в Портал Счетоводство, както и редактор на специализиран бюлетин "Данъчно облагане и такси".

Автор на редица публикации и съавтор на електронни и печатни книги на РС Издателство и Бизнес Консултации.
Бойчо Момчилов
Професионалният му опит е предимно в сферата на данъчното право. Работил е в дирекция "СИДДО" при ЦУ на НАП, както и в Дирекция Контрол сектор "Проверки" в ТД на НАП София. Запознат подробно и в детайли с материята на международното данъчно облагане. Към настоящия момент е адвокат и данъчен консултант на свободна практика.  Има множество публикации по данъчно-правни въпроси в електронни и книжни издания. Бил е и лектор на семинар относно данъчното облагане на сделки между свързани лица. Нещатен сътрудник към Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание на Република България.


 

Внимание: Ако имате наистина спешен казус, може да проведете консултация по телефон* и да решите проблема си буквално за минути. Ако пък искате да се допитате до експерт в почивните дни - никакъв проблем! Консутации по имейл се извършват събота и неделя вкл. и в почивни и празнични дни!) * консултация по телефон може да получите всеки делничен ден от 10:00 до 16:00 ч.
 


 


Ако желаете фактура - посочете необходимите данни на стъпка 2 във формата за заявка!
 
 

А искате ли да получите, освен като подарък експертната книга на Бойчо Момчилов, и още 10% отстъпка от цената на абонамента за Съвтника? Вижте как:

 

При заявка за членство в Клуб РС Издателство - програма Минимум можете да получавате всяка своя книга с БЕЗПЛАТНА доставка + още допълнителни преференции!

Просто изберете Клуб РС Издателство - програма Минимум!


Само за 48 лв. с ДДС получавате:

❒ 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + 
БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
❒ Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
❒ Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
❒ Първи ще можете да запазите книги или места за събития
❒ Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
❒ Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
❒ Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси 

 

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 8 години нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания тук:

www.straton.bg

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!


 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!

Форма за поръчка

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ