Fokus Digital Services

12 месеца спокойна и лишена от глоби практика

С Абонамент за Съветник: Данъци и такси на моята фирма

12 експертни консултации, 4 списания, книга с над 1000 странициУважаеми Счетоводители, 

 

Научихте ли какви са правилата по регистрация в OSS (One-stop-shop), създадена вследствие на промените в ЗДДС от 1-ви юли 2021-ва? 

Или какво гласи съдебната и данъчна практика относно данъчните облекчения по ЗКПО?
 
Знаем, че точно в момента си задавате куп въпроси относно всички тези промени и теми.
 
Имаме една лоша и една добра новина за Вас.
 
Лошата е, че промените в счетоводното и данъчно законодателство тепърва предстоят и изискват бързо и адекватно нагаждане към тях от Ваша страна. Възможно е да допуснете грешки и глоби, тъй като за всяко Ваше решение в бъдеще ще е нужна експертна подкрепа и съвет.
 
Добрата новина е, че точно днес Ви предлагаме именно това - Пълна подкрепа от експертите по счетоводство, ДДС и данъци, които да бъдат неизменно до Вас не само сега, но и през всички предстоящи нелеки 12 месеца.
 
Как може да стане това? - Много просто - с 12-месечен абонамент за Съветник: Данъци и такси на моята фирма.
 
 
Какво точно включва той?
 
 
- 12 експертни консултации по всички Ваши въпроси, свързани или не с промените, решения на заплетени казуси, с които се сблъсквате в практиката си. 
Внимание! Вие избирате как да се допитате до експертно мнение и решение на Вашия казус - по телефон или по имейл. Консултациите са валидни за целия период на абонамента Ви от началото на зявката!


 
- 4 броя печатни списания, издадени на всеки 3 месеца от абонамента Ви - с нови, предстоящи промени в ЗДДС ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК и специални съвети, тънкости и практически решения по тях + данъчно-осигурителен календар за всеки съответен период с важните декларации и срокове за подаване!
Внимание! Всички списания от абонамента Ви ще бъдат доставени до Вас БЕЗПЛАТНО! 
 
 
- Книга класьор с над 1000 страници, където ще получите всички публувани до момента експертни теми от Съветника, АКТУАЛНИ И ДНЕС! Внимание: След всяко получено списание ще бъдете информирани за стари правила, които отпадат, и нови, които ги заменят, за да можете да поддържате книгата си винаги актуализирана!
 
Осигурете си пълна подкрепа на експертите, независимо промените и сложните казуси, с които Ви сблъсква практиката!


За да бъдем по-конкретни, вижте какво предстои да получите при сключен абонамент за Съветника, в следващия брой на списанието (края на предстоящия месец юли): 


➨ Още от М. Янкова за промените в специалните режими; 

➨ Съдебната и данъчна практика за данъчни облекчения по ЗКПО;

➨ Промени при дистанционни продажби на стоки – същност, особености, специфична регистрация, деклариране в отчетните регистри съгласно промените в ЗДДС от 01.07.2021 г.; 

➨ Промени при третиране по ЗДДС на доставки на стоки, извършени чрез сайт за електронна търговия, съгласно промените в ЗДДС от 01.07.2021 г.

Внимание! Новият брой на списанието е в момент на подготовка от експертите. При заявка за абонамент, Вие първи ще го получите, още щом излезе от печат – края на месец юли!
А ето и темите от последния брой от месец април, който ще пристигне до Вас директно при заявката за абонамент:❒ Въпроси и отговори, свързани с промените при специалните режими за облагане по ЗДДС на услуги и дистанционни продажби на стоки, в сила от 01.07.2021 г. - част І, където експерт Мина Янкова отговаря на въпросите:

✦ Какво се въвежда в ЗДДС от 1 юли 2021 г.?
✦ Кое налага измененията в ЗДДС?
✦ Защо се разширяват специалните режими в системата на ДДС?
✦ Защо се въвеждат правила за доставки чрез електронен интерфейс?
✦ Защо се въвеждат нови понятия за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети територии или трети държави?
✦ И др.


❒ Въпроси и отговори, свързани с промените при специалните режими за облагане по ЗДДС на услуги и дистанционни продажби на стоки, в сила от 01.07.2021 г. - част IІ, тук експерт Янкова отговаря на въпросите:
✦  Какви са новите правила за прилагане на режим „в Съюза“ и режим „извън Съюза“?
✦ За кои доставки ще се прилага режим „в Съюза“?
✦ Кои лица могат да прилагат режим „в Съюза“?
✦ Въвеждат ли се нови понятия в ЗДДС за целите на режим „в Съюза“?
✦ Какви са условията за регистрация на лицата за прилагане на режим „в Съюза“?
✦ Задължително ли се определя акредитиран представител?
✦ Кога следва да се дерегистрират лицата?
✦ Налице ли е право на данъчен кредит при прилагане на режим „в Съюза“?
✦  И др.


❒ Процедура за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, където експерт Елена Илиева разглежда: 

✦ Задължени лица
✦ Срокове и начини за подаване на годишната декларация. Внасяне на данъка
✦ Образци и документи, които се прилагат към годишната данъчна декларация
✦ Годишен отчет за дейността
✦ Корекции на подадени декларации
✦ Санкции 


❒ Определяне настоящата стойност на активи за целите на преотстъпване на корпоративен данък, представляващо държавна помощ за земеделски стопани. Неизпълнение на изисквания - с анализ, съвети и практически примери от експерт Илиева.

Във видеото можете да видите 3 отговора на експерт Янкова за специалните режими, които се съдържат в последния брой:

 

 

Не забравяйте - абонаментът Ви носи право на цели 12 експресни консултации с нашите експерти! Запознайте се с част от експертите, които ще бъдат до Вас, не само в книгата и списанията, но и по време на всяка една от 12-те консултации, на които имате право:
 

Елена Илиева
Завършва "Международни икономически отношения" в УНСС, гр. София. Дълги години работи в сферата на външната търговия. Занимава се със счетоводство и данъчни консултации от 10 години. Експерт за Клуб Счетоводство и Портал Счетоводство от 2013 г по въпросите за данъци и такси, ДДС и счетоводство. Води семинар "Данъчни промени от 2015 г.", проведен през февруари в София.

Съавтор на редица книги за РС Издателство и Бизнес Консултации, главен редактор на Съветник: Данъци и такси на моята фирма. Консултант в Портал Счетоводство.
Ели Марова
Работи за РС Издателство и Бизнес Консултации от 2013 г. Съавтор на редица книги на Издателството. Консултант в сферата на ЗДДС и прилагане разпоредбите на закона.

Експерт с дългогодишен опит, управител на счетоводна фирма. Консултант в Портал Счетоводство
Христо Досев
Един от най-ерудираните експерти по счетоводство в България - завършва магистърска степен "Счетоводство и контрол" в Стопанска академия "Д.А.Ценов" - гр. Свищов. От 2013 г. до днес - член на редакционния съвет на списанието на ИДЕС. Има дългогодишен опит като счетоводител, а от 2010 до днес е управляващ съдружник в "Досеви - консултации и одит".

Работи за РС Издателство и бизнес Консултации от 2012 г, като е консултант в Портал Счетоводство, както и редактор на специализиран бюлетин "Данъчно облагане и такси".

Автор на редица публикации и съавтор на електронни и печатни книги на РС Издателство и Бизнес Консултации.
Бойчо Момчилов
Професионалният му опит е предимно в сферата на данъчното право. Работил е в дирекция "СИДДО" при ЦУ на НАП, както и в Дирекция Контрол сектор "Проверки" в ТД на НАП София. Запознат подробно и в детайли с материята на международното данъчно облагане. Към настоящия момент е адвокат и данъчен консултант на свободна практика.  Има множество публикации по данъчно-правни въпроси в електронни и книжни издания. Бил е и лектор на семинар относно данъчното облагане на сделки между свързани лица. Нещатен сътрудник към Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание на Република България.


 

Внимание: Ако имате наистина спешен казус, може да проведете консултация по телефон* и да решите проблема си буквално за минути. Ако пък искате да се допитате до експерт в почивните дни - никакъв проблем! Консутации по имейл се извършват събота и неделя вкл. и в почивни и празнични дни!) * консултация по телефон може да получите всеки делничен ден от 10:00 до 16:00 ч.


 

Внимание! Освен 12-месечен абонамент за Съветник: Данъци и такси на моята фирма, предлагаме и 24-месечен абонамент!


Ето какво конкретно включва той:

 
 - 24 експертни консултации по всички Ваши въпроси, свързани или не с промените, решения на заплетени казуси, с които се сблъсквате в практиката си. Отново с възможност за консултация по телефон или имейл.
 Консултациите можете да използвате за двойно по-голям срок - 24 месеца!


 
- 8 броя печатни списания, издадени на всеки 3 месеца от абонамента Ви - с нови, предстоящи промени в ЗДДС ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК и специални съвети, тънкости и практически решения по тях + данъчно-осигурителен календар за всеки съответен период с важните декларации и срокове за подаване! Отново, разбира се, с БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!

 
 
- Книга класьор с над 1000 страници, където ще получите всички публувани до момента експертни теми от Съветника, АКТУАЛНИ И ДНЕС! 


Ако желаете фактура - посочете необходимите данни на стъпка 2 във формата за заявка!
 

А искате ли отстъпка от цената на  абонамента и/ или някое от списанията? Заявете членство в Клуб РС Издателство и ще я имате веднага!

С програма минимум например получавате:

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
  Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
  Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
  Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
  Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
  Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси

 

Вижте всички ползи от членството Ви в Клуб РС Издателство - програма Минимум, нагледно във видеото тук:
  

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 8 години нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания тук:

www.straton.bg

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!


 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!

  

Форма за поръчка

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ